Исус Навин 1:9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел;…

Исус Навин 1:9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел;…

13.02.2020 1 By

Исус Навин 1:9
Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.