Фалшивата пролет на Цветница

Фалшивата пролет на Цветница

08.04.2020 Off By Evangelsko.info

/проповед/

Нека прочетем Лука 19:29-44.

9 И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза: 30 Идете в селото, което е насреща ви, в което, като влизате, ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте. 31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате?, кажете така: На Господа трябва. 32 И