ЗАВЕТЪТ НА МИЛОСТ

Второзаконие 7:9-11-„И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази завет и милост към ония, които Го любят и пазят заповедите Му; а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя наказанието на онз…

ЗАВЕТЪТ НА МИЛОСТ

ЗАВЕТЪТ НА МИЛОСТ


Второзаконие 7:9-11-„И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази завет и милост към ония, които Го любят и пазят заповедите Му; а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде в лице. За това, пази заповедите, повеленията и съдбите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.“
Думата "завет" се употребява в Библията повече от 230 пъти.
Многоразличните имена на Божиите завети:
1). Господният
завет
2). Вечен завет
3). Ноевият завет
4). Аврамовият завет
5). Завет със сол (2 Летописи 13:5)
6). Заветът на вечно свещенство
7). Братският завет
8). Верният завет
9). Заветът на милостта
10). Новият завет и пр...
I. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯТА МИЛОСТ
Исая 53:6 -„Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне, водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.“
II. МИЛОСТТА, БОЖИЕТО ИМЕ
2Коринтяни 1:3 -„Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.
III. СЪЕДИНЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЯТА МИЛОСТ
Изход 20:6 –„а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.“
Второзаконие 5:10 -„и Който показвам милост към хиляди поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.“
IV. ДИСПЕНСАЦИЯТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ
Изход 34:7 -„Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никога не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение.“
Псалми 118:1 -„Славете Господа, защото е благ; Защото Неговата милост трае до века.“
Еремия 32:18 -„Който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазухата на чадата им подир тях; великият  могъщественият Бог, Господ на Силите е името Му.“
V. СЪКРОВИЩЕТО НА БОЖИЯТА МИЛОСТ
Псалми 130:7 -„Нека се надява Израиля на Господа; Защото у Господа е милостта; И у Него е пълното изкупление.“
VI. НАСЛЕДНИЦИ НА ЗАВЕТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ
Второзаконие 7:9-11 -„И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази завет и милост към ония, които Го любят и пазят заповедите Му; а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде в лице. За това, пази заповедите, повеленията и съдбите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.“
Псалми 23:6 - „Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.“
VII. ОБЕЩАНИЕТО ЗА БОЖИЯТА МИЛОСТ
Матей 5:7 -„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“
VIII.ЖИВЕЕЩИ ЧРЕЗ БОЖИЯТА МИЛОСТ
1Коринтяни 13:4 -„Славете Господа, защото е благ; Защото Неговата милост трае до века.“
IХ. ВЪЗПОМЕНАТЕЛИ НА ЗАВЕТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ
Матей 9:13 -„Но идете и научете се що значи тази дума:"Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].“