Защо имаме нужда от Петдесятница? (Деяния 2:1-17)

/проповед/

Един човек се върнал
вкъщи и видял, че къщата му обхваната от огън. Веднага набрал пожарната, обадил
се и казал: „Бързо идвайте. Къщата ми е подпалена!“ „Добре – отговорил
пожарникарят – как да стигнем до вас?“ „Ами, имате ли още от он…

/проповед/

Един човек се върнал
вкъщи и видял, че къщата му обхваната от огън. Веднага набрал пожарната, обадил
се и казал: „Бързо идвайте. Къщата ми е подпалена!“ „Добре – отговорил
пожарникарят – как да стигнем до вас?“ „Ами, имате ли още от онези големите
червени камиони?“

Във физическия сват е
важно да действаме бързо, за да потушим огъня. Но има един друг огън, който
трябва не да