В ЧАКАЛНЯТА

Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”Пътешественикът към Вечността и неговите различни чакалниI. различните чакални1. Божията чакалняЛука 24:49 –“И, ето,…

В ЧАКАЛНЯТА

В ЧАКАЛНЯТА

Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Пътешественикът към Вечността и неговите различни чакални
I. различните чакални
1. Божията чакалня
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със силаот горе.”
·  Чакалнята на гарата, наречена «Църквата Христова»
· Църквата, не като сграда, като храм; а Църквата, за която говори Господ Исус Христос:
Матей 16:18б -“и на тая канара ще съградя Моята църква; и
портите на ада няма да й надделеят.”
2. Чакалнята на гарата, наречена «Светът»
Пример с динамиката на гара Лондон, на която всяка минута пристигат и тръгват стотици влакове. Нейните три етажа са претоварени с многоразлични пътници. И всеки, не просто бърза, а направо тича за някъде.
· Чакалнята на светската житейска гара може да бъде оприличена на жужукащ кошер.
3. Чакалнята на гарата, наречена «Сатана»
Много хора, в качеството си на пътешественици на тази земя, не знаят, че има гара, в чиято чакалня чакат милиони, за да бъдат отведени със сатанинския влак в долината на греха и престъплението.
4. В чакалнята на гарата, наречена «Вчера»
Тази чакалня е препълнена с хора, които лежат по нейните пейки и живеят, задоволявайки се със спомени и въздишки по това, което е       било вчера.
Такива хора няма да стигнат до никъде. По простата причина, че те не чакат никакъв влак. (Техният влак вече е минал.)
5. Чакалнята на гарата, наречена «Утре»
Ако посетим тази претъпкана чакалня, ще видим друг вид пътници. Тяхната беда е в това, че не знаят точно кой влак чакат. Според представите им – влакът, който чакат, трябва да пристигне утре и късметът им да ги отведе в мечтаното бъдеще. И те цял живот си мечтаят и чакат този влак, който никога няма да дойде; защото такъв влак просто не съществува.
Влакът за мечтаното «Утре» е влакът, който тръгва от гарата, наречена «Днес».
II. пътешественициТЕ в чакалнята на живота
1. Пътешествениците са с различна възраст – малки и големи
2. Пътешествениците са от различни класи – бедни и богати
3. Пътешествениците са с различно социално положение – учени и прости
4. Пътешествениците са от различни раси – бели, жълти, червени, черни.
5. Пътешествениците са с багаж, или без багаж и пр.
III. различните влакове
Различните влакове, които минават покрай различните чакални, в които чакат пътешествениците, за да бъдат отведени във Вечността:
1. Единият вид пътешественици чакат в чакалнята – товарния влак, наречен Материализъм
2. Другият вид пътешественици чакат в чакалнята – експреса на удоволствието
3. Третият вид пътешественици чакат в чакалнята – влака със спалните вагони
Този вид пътешественици ги наричаме „спящите пътешественици“.
Много хора в този свят се мамят, като си мислят, че ще пропътуват спокойно земния си живот в спалния вагон на този влак.
·  Мъдростта нарича този влак – Влакът на беднотията.
·   Днес той вози в спалните си вагони милиони пътници.
Притчи 19:15 –“Леността хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува.”
Притчи 6:10-11 –“Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник, И немотия, като въоръжен мъж.”
4. Крайните гари на различните влакове
Според крайната гара, влаковете се делят на две групи:
А. Влакове, които пътуват за Ада
Б. Влакове, които пътуват към Царството Небесно
Двата вида влака пътуват през този свят по един и същи маршрут, спират на едни и същи гари; и всеки от тях събира своите пътници.
·   Машинистът на влака, който пътува към Ада е Сатана.
·    Влакът, който пътува към Небесното Царство, се управлява от Исус Христос.
„Той знае пътя към Небето!
Всеки мой страх ще отстрани;
И ще ме води безопасно,
Догдето свърша пътя си.“(Припевът на евангелска песен)
Въпросът пред нас е: Знаем ли точно кой влак чакаме?
IV. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ бдителност в чакалнята
Гаровата чакалня – преобраз на житейската чакалня
·        От погрешно избраната чакалня не можем да хванем точния влак!
1.     Бдителността в чакалнята – за билета
·        Не е достатъчно да притежаваме билет за точния влак
·        Билетът трябва да бъде опазен
     (Опасност от изгубване или открадване)
2.     Бдителността в чакалнята – за багажа
·        Човек трябва непрестанно да бди, някой да не открадне багажа му, или да не го обърка със своя.
3.     Необходимата бдителност, до пристигането на очаквания влак
А. Необходимостта от осторожност в чакалнята
Казано на народен език: Да бъдем нащрек*!
(*Нащрек означава напрегнато, с повишено внимание, в очакване на опасност, на пост, на стража, готово, будно, зорко, бдително, внимателно,  предпазливо.)
1 Петрово 5:8 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“
Б. Необходимостта от дълготърпение в чакалнята
Независимо от разписанието, често влаковете закъсняват и настъпва хаос в чакалнята. Събират се на едно място – много пътници, много багаж; и много влакове пристигат по едно и също време.
В. Опасността от задрямване в чакалнята, вследствие умората от чакането и фаталните последици от това:
·        Изпускане на влака
Всяка друга грешка може да бъде поправена.
Но изпускането на влака е грешка с необратими последици.
4.     Необратимите последици от подценената бдителност в чакалнята
Матей 25:5-13 -„И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. (И влакът тръгна!) После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].”
Обобщение:
В този свят има много пътници, много превозни средства, много чакални…
Но всички пътници, в крайна сметка, сме изправени пред съдбовния избор:
Коя е крайната спирка на нашето земно пътешествие?!
(Или-или; Ад или Рай?!)
Въпросите, които стоят пред пътешествениците в чакалнята на Живота:
·        Знаеш ли точно кой влак (самолет) чакаш?
·        Знаеш ли, че това е точната чакалня, в която трябва да чакаш избрания от теб влак за Вечността?
·        Уверен ли си, че имаш осигурен билет ( със запазено място ) за чакания от теб влак – до мястото, за което пътуваш?
·        Днес направил ли си потвърждение, че ще пътуваш за там?
( Заверил ли си своя билет ?)
·        Сигурен ли си, че знаеш, точно къде ще те отведе влакът (самолетът), на който си се качил? – При Бога, или в Ада?
Ако ти днес чакаш в чакалнята на света, на безбожието, на греха, на порока, има опасност за теб – да бъдеш натоварен на влака, който пътува за Ада.
Но ако чакаш в чакалнята, наречена Църквата Христова, тази опасност за теб не съществува; защото на тази гара спира само влакът, чийто машинист е Христос Исус.
За всички пътници от тази чакалня има надежда, и то Славна надежда – че скоро, много скоро ще стигнем до ожиданата крайна Гара на житейския ни път – Царството на Вечността. И там ще бъдем приветствани с думите: „Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.“ (Матей 25:23)

“Чакай Господа! Дързай, и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа!” (Псалми 27:14)

Из Библейски проповеди”– Том 14 (П-р Д-р Ст.Банков) – 2015г.