Църквата на кръстопът

/проповед/

Случавало ли ви се е да стигнете
до кръстопът с колата и да не знаете накъде да продължите. Понякога и в
живота е така. Както се казваше в един виц, тъкмо стигнеш до кръстопътя на
живота си, а там – кръгово!

След раждането на Църквата …

Църквата на кръстопът

Църквата на кръстопът

/проповед/ Случавало ли ви се е да стигнете до кръстопът с колата и да не знаете накъде да продължите. Понякога и в живота е така. Както се казваше в един виц, тъкмо стигнеш до кръстопътя на живота си, а там - кръгово! След раждането на Църквата на Петдесетница, Святият Дух чрез апостолите разнесе благовестието до Юдея, Самария, Африка и Мала Азия. И тогава пред църквата възникна един