Етикет: УДАВНИКА

21.07.2021 Off

СЛАМКАТА НА УДАВНИКА

By Evangelsko.info

Лука 1:77 -„За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощаване греховете им.“Лука 2:25-32 -„И, ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израиля; и Святият Дух беше на не…