Престол

Светият престол приветства подписването на Договора за генетичните ресурси и традиционните знания

Документът от Wipo, организацията на ООН, която защитава интелектуалната собственост, ще гарантира признаването на патенти за изобретения, които използват колективното...