Последният

Последният процес

Хиляда деветстотин седемдесет и девета година - лятото. Държавна сигурност повтори първия процес от 1949 г. срещу Евангелските движения. Този...