Tag: Добра

01.05.2021 Off

Добра новина от гробищата

By Evangelsko.info

/проповед на Великден/

Преди
няколко дни се зачетох в смешни надгробни надписи. Ето някои от тях:

Сега знам нещо, което вие не знаете.

Казах ти, че съм болен.

Знаех си, че ще стане така.

Най-накрая
намерих място за паркиране.

Махай
се, не ви…