Шест отклика на призива на Исус (Марк 15)

/проповед/

Днес е последната ни тема от
поредицата „Вървете след Мене“ върху евангелието от Марк – Миналият път
казахме, че в тази най-ранна биография на Исус 60 процента от текста е посветен
на времето от влизането на Исус в Ерусалим до Неговот…

/проповед/

Днес е последната ни тема от
поредицата „Вървете след Мене“ върху евангелието от Марк – Миналият път
казахме, че в тази най-ранна биография на Исус 60 процента от текста е посветен
на времето от влизането на Исус в Ерусалим до Неговото възнесение.

Преди това видяхме как след
кръщението си Исус започна своето служение, като проповядваше благовестието и
изцеляваше болни,