Рискувай за Бога (Еклисиаст 11:1-12:8)

/проповед/

Днес продължаваме с Еклисиаст 11 и 12 глави. Дотук, в 10 проповеди, ние погледнахме на живота през очите на Кохелет. Видяхме, че тези, които живеят без надежда в Бога, са принудени да се справят с безнадеждността и празнотата на живота.

Рискувай за Бога (Еклисиаст 11:1-12:8)

Рискувай за Бога (Еклисиаст 11:1-12:8)

/проповед/ Днес продължаваме с Еклисиаст 11 и 12 глави. Дотук, в 10 проповеди, ние погледнахме на живота през очите на Кохелет. Видяхме, че тези, които живеят без надежда в Бога, са принудени да се справят с безнадеждността и празнотата на живота. Проповедникът също изпитва празнотата и безсмислието на живота под слънцето. И той поглежда над слънцето, за да потърси мъдрост за това как да