РАЗОЧАРОВАНИЯТ ХРИСТОС

Матей 21:18-20 -„А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: От сега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа…

РАЗОЧАРОВАНИЯТ ХРИСТОС

РАЗОЧАРОВАНИЯТ ХРИСТОС