Поемете контрол върху действията на сърцето си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 14:27 “Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.” Когато вървите с вяра, вие трябва да имате …

Поемете контрол върху действията на сърцето си!

Поемете контрол върху действията на сърцето си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 14:27 “Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.” Когато вървите с вяра, вие трябва да имате контрол върху действията на сърцето си. Когато вървите към Божиите обещания,... (read more)