Пейте!

Пейте!

10.10.2020 Off By Evangelsko.info
От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 54:1 “Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ” Софония 3:14-15 “Пей, сионова дъщерьо, Възкликнете, Израилю, Весели се и радвай... (read more)