Обръщението на Савел

 /проповед на п-р Джош Прово/

Много се
радвам отново да имам привилегията да ви споделя от Божието слово.  Най-забавната част от моята работа е да
изучавам тази книга заедно с вас. 
Библията е съвършеното Слово Божие, вярно предавано от поколение …

Обръщението на Савел

Обръщението на Савел

 /проповед на п-р Джош Прово/

Много се
радвам отново да имам привилегията да ви споделя от Божието слово.  Най-забавната част от моята работа е да
изучавам тази книга заедно с вас. 
Библията е съвършеното Слово Божие, вярно предавано от поколение на поколение
в продължение на хиляди години.  Можем да
й имаме доверие.  В нейните страници
срещаме Божието послание към нас.  В нея виждаме
Онзи,