НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА

Лука 8:25а, 17:5 -„И рече им: Где е вярата ви?… И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.“I. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА1. Новозаветната вяра не е естествена вяра 2. Новозаветната вяра не е демонска вяра3. Новозаветната вяра не е суеверна…

НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА

НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА


Лука 8:25а, 17:5 -И рече им: Где е вярата ви?...
И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.
I. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА
1. Новозаветната вяра не е естествена вяра
2. Новозаветната вяра не е демонска вяра
3. Новозаветната вяра не е суеверна вяра
4. Новозаветната вяра е преобразяваща вяра
Тя преобразява човека:
·   Вътрешно и външно
·    Духовно и интелектуално
·    Икономически и морално
II. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ЧРЕЗ НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА
1. Вярата определя същността на човека
А. Вярата преобразява мислите на човека
Б. Вярата преобразява говора на човека
В. Вярата преобразява погледа на човека
Г. Вярата преобразява любовта на човека
Д. Вярата преобразява пожеланието на човека
Е. Вярата преобразява облеклото на човека
Ж. Вярата преобразява поведението на човека
2. Вътрешното преображение на човека чрез вярата
А. Новозаветната вяра се преобразява на сила в човека
Б. Новозаветната вяра се преобразява на дръзновение в човека
В. Новозаветната вяра се преобразява на:
·    лекарства
·    хирург в човека
3. Външното преображение чрез Новозаветната вяра
А. Вярата е ръката на човека
Б. Вярата е нозете на човека
В. Вярата е оръжието на човека
Г. Вярата е лост от първи род
III. НУЖДАТА ОТ НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА
1. Вярата е Божият храм в нас
1Кор
интяни 3:16-17, 6:19 -Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие... Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си.
2. Вярата е певецът в Божия храм, който е в нас
3. Вярата е молитвата в Божия храм, която е в нас
4. Вярата е проповедникът в Божия храм, който е в нас