Невероятната истина на Възкресение (1 Коринтяни 15)

/проповед/

Прочит: 1
Коринтяни 15:1-8, 14-15,17-19.

Възкресение е
най-важното събитие в човешката история. Без Рождество нямаше да има възкресение. Но без
Възкресение нямаше да има християнство.

Всеки знае, че
най-важните празници в хрис…

Невероятната истина на Възкресение (1 Коринтяни 15)

Невероятната истина на Възкресение (1 Корl...

/проповед/

Прочит: 1
Коринтяни 15:1-8, 14-15,17-19.

Възкресение е
най-важното събитие в човешката история. Без Рождество нямаше да има възкресение. Но без
Възкресение нямаше да има християнство.

Всеки знае, че
най-важните празници в християнския календар са Рождество и Великден. Но дали хората
разбират какво празнуваме на Великден? За повечето хора празнуването на
Великден се