Не бъдете просто граждани, а и посланици!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 17: 20-22 “А Исус, когато бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще кажат: Ето,…

Не бъдете просто граждани, а и посланици!

Не бъдете просто граждани, а и посланици!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 17: 20-22 “А Исус, когато бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е сред вас. И каза на... (read more)