Култура и християнска контракултура (Деяния 21:17-34)

Увод

В живота често възникват спорове и конфликти. Като
християни често най-добре е да се смирим и да отстъпим. Но не винаги
това е лесно!

Едно момче се скарало със сестра си за
това кой ще изяде последната курабийка. Майка им чула шумния спор в…

Култура и християнска контракултура (Деяния 21:17-34)

Култура и християнска контракултура (Деяния 21:17-34)

Увод В живота често възникват спорове и конфликти. Като християни често най-добре е да се смирим и да отстъпим. Но не винаги това е лесно! Едно момче се скарало със сестра си за това кой ще изяде последната курабийка. Майка им чула шумния спор в кухнята и дошла да разреши конфликта. Двете ѝ деца били силно възбудени и всяко настоявало, че то трябва да вземе курабийката. Майката решила да