Какви мисли ви забавляват днес?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! 2 Коринтяни 10:4-5  “Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига висок…

Какви мисли ви забавляват днес?

Какви мисли ви забавляват днес?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! 2 Коринтяни 10:4-5  “Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос” Вашият мисловен… (read more)