Изцяло отдадени на Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Лука 10:27  “А той отговори: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си” Ключът за по…

Изцяло отдадени на Бог

Изцяло отдадени на Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Лука 10:27  “А той отговори: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си” Ключът за постигане на всичко, което Бог има за вас, е да... (read more)