Иди на планината (Марк 9:2-29)

/проповед/

Обичате ли да ходите на
планина? Един мой приятел е голям планинар. Веднъж взе със себе си няколко
негови приятели, които рядко ходят на планина, за да изкачат връх Ботев. Като
се върнаха ги питах как беше. Един от тях ми каза, „Остави …

Иди на планината (Марк 9:2-29)

Иди на планината (Марк 9:2-29)

/проповед/ Обичате ли да ходите на планина? Един мой приятел е голям планинар. Веднъж взе със себе си няколко негови приятели, които рядко ходят на планина, за да изкачат връх Ботев. Като се върнаха ги питах как беше. Един от тях ми каза, „Остави се, за малко не умрях.“ Оказа се, че темпото, което моят приятел наложил на останалите, било убийствено. Предполагам, че не са им идвали много