Готов ли си за идването на Царя? (Марк 11:1-22)

/проповед/

И така, днес е Цветница или Връбница. Честит празник!
Днес честваме «Вход Господен» – деня, в който Исус влезе в Ерусалим. Ние
продължаваме да разглеждаме евангелието на Марк, в което евангелистът показва Исус
като смирен Слуга – Бог,…

Готов ли си за идването на Царя? (Марк 11:1-22)

Готов ли си за идването на Царя? (Марк 11:1-22)

/проповед/ И така, днес е Цветница или Връбница. Честит празник! Днес честваме «Вход Господен» - деня, в който Исус влезе в Ерусалим. Ние продължаваме да разглеждаме евангелието на Марк, в което евангелистът показва Исус като смирен Слуга – Бог, въплътил се в човек, който дойде да освободи от оковите на греха. Как щеше да го направи? В 8 глава, която е централна за евангелието, Исус