Давай Божието на Бога (Марк 12:13-17)

Преди Великден, на Цветница,
видяхме как Исус влезе в Ерусалим. Там го очакваха много скърби: предателство,
арестуване, измъчване и разпъване на кръст. Видяхме как във вторник Исус
разчисти храма от търговците и показа с прокълнаването на смокинята…

Давай Божието на Бога (Марк 12:13-17)

Давай Божието на Бога (Марк 12:13-17)

Преди Великден, на Цветница,
видяхме как Исус влезе в Ерусалим. Там го очакваха много скърби: предателство,
арестуване, измъчване и разпъване на кръст. Видяхме как във вторник Исус
разчисти храма от търговците и показа с прокълнаването на смокинята, че
духовният живот на нацията Израел е безплоден.

След това религиозните водачи
отново се конфронтираха с Исус, поставяйки под съмнение Неговата