Давай Божието на Бога (Марк 12:13-17)

Давай Божието на Бога (Марк 12:13-17)

26.04.2021 Off By Evangelsko.info
Преди Великден, на Цветница, видяхме как Исус влезе в Ерусалим. Там го очакваха много скърби: предателство, арестуване, измъчване и разпъване на кръст. Видяхме как във вторник Исус разчисти храма от търговците и показа с прокълнаването на смокинята, че духовният живот на нацията Израел е безплоден. След това религиозните водачи отново се конфронтираха с Исус, поставяйки под съмнение Неговата