Преследваната църква

Основни юридически аргументи срещу промените в Закона за вероизповеданията

І. Аргументи от действащото законодателство, включително и от Закона за вероизповеданията за гарантиране на националната сигурност: Държавата е създала в...