БОЖИЯТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Исая 1:8 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“Препредавам ви думите на мой училищен преподавател:„Завърших инженерство в Германи…


Исая 1:8 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
Препредавам ви думите на мой училищен преподавател:
„Завърших инженерство в Германия. Един професор, университетски преподавател, ни каза, че водата на нашата планета се употребява вече за четвърти път. Затова са необходими пречиствателни станции във всеки град на земното кълбо.“
Днес ние няма да говори за необходимостта от пречиствателни станции на водата. Но ще използваме пречиствателните станции на водата, за основа, върху която ще изградим нашата проповед - за нуждата от духовна пречиствателна станция.

І. НУЖДАТА ОТ ЛИЧНА ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В НАШИЯ ЖИВОТ
1.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашия ум, превърнат на боклукчийски кош
2.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашите очи (поглед)
3.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашия език
Яков 3:7-9 –„Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!“
4.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашето сърце
Притчи 4:23 –„Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“
5.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашата душа
6.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашите чувства
7.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция за ръкоделието - на нашите ръце (делото на ръцете ни)
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
1.     Бог Отец
Божията Любов – основата на Божията пречиствателна станция
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2.     Бог Син, Господ Исус Христос
Неговото жертвоприношение - естеството на Божията пречиствателна станция
А. Тялото на Христа
Б. Кръвта на Христа
В. Пътеводителството на Христа
Г. Църквата на Христа
Йоан 6:53 –„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
3.     Бог Дух Святи
Божиите дезинфекциращи материали в процеса на Божията пречиствателна станция
4.     Божието Слово
Всекидневната Му употреба, като духовен водопровод до Божията пречиствателна станция.
След личната духовна пречиствателна станция, ще спрем погледът си върху:
ІІІ. СЕМЕЙНАТА ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
1.     Семейството (независимо в кой континент, в кой град или в кое село е) се превръща на духовно блато без Бога
2.     Морално замърсеното семейство
·        Днес в семейството има лъжи
·        Днес в семейството има клетви
·        Днес в семейството има изневяра
·        Днес в семейството има кражби, от различен характер
·        Днес в семейството има насилие, убийство
3.     Нуждата на семейството от духовна пречиствателна станция
Днес повече от всеки друг път, нашето семейство (независимо в кой континент, в кой град, в кое село е) се нуждае от Божията пречиствателна станция
А. Нуждаещият се татко от духовна пречиствателна станция
Б. Нуждаещата се майка  от духовна пречиствателна станция
В. Нуждаещите се деца (независимо от възрастта им) - от духовна пречиствателна станция и пр.
ІV. НУЖДАТА НА ЦЪРКВАТА ОТ ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Десетте Божиите заповеди – Духовната пречиствателна станция
Вечната пречиствателна станция на Бога
1. Духовна пречиствателна станция - вчера
2. Духовна пречиствателна станция - днес
3. Духовна пречиствателна станция – утре
Откровение 22:12-13 –„Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.“
V. ОБЩЕСТВЕНАТА НУЖДА ОТ ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Всяко общество (независимо кое е то) се нуждае от духовна пречиствателна станция
1.     Нашето гето се нуждае от духовна пречиствателна станция
2.     Нашите буржоазни квартали се нуждаят от духовна пречиствателна станция
3.     Нашите училища се нуждаят от духовна пречиствателна станция
4.     Нашият пазар се нуждае от духовна пречиствателна станция и пр...
VІ. НУЖДАТА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Всяка държава, независимо коя е тя и къде се намира, се нуждае от Божията пречиствателна станция
Веднъж, когато бях в канцеларията на нашия районен прокурор, той ми каза:
„Д-р Банков, България има едни от най-хубавите закони в света.
Въпросът при нас не е, какви закони имаме, а как ги прилагаме.
За жалост ние ги прилагаме с двоен стандарт - на наши и ваши....“
1.     Търсената чиста храна
Днес, ние всички търсим еко храна - еко плодове, еко месо, еко вода, еко въздух...
2.     Пренебрегната духовна чистота
Търсим ли със същото усърдие – еко Църкви, еко човеци, еко семейство, еко народ...?
Днес, ако нямаме духовна пречиствателна станция, нека задружно да я изградим!
Бог - духовната пречиствателна станция -
лична, семейна, обществена!