„Аз съм просто човек“ (Деяния 14:8-22)

/Една истина, един призив, една награда/

/проповед/

Увод

Един средновековен
еврейски астролог на име Мойше пророкувал, че любимият кон на царя ще
умре скоро. Така и станало – конят умрял не след дълго. Царят се
разгневил, убеден че пророч…

„Аз съм просто човек“ (Деяния 14:8-22)

„Аз съм просто човек“ (Деяния 14:8-22)

/Една истина, един призив, една награда/ /проповед/ Увод Един средновековен еврейски астролог на име Мойше пророкувал, че любимият кон на царя ще умре скоро. Така и станало – конят умрял не след дълго. Царят се разгневил, убеден че пророчеството е довело до смъртта на коня му. Извикал Мойше и го попитал, „Кажи ми кога ще умреш?“ Съзнавайки, че каквото и да отговори, царят e решил да