Evangelsko.info

Д-р Джак У. Хейфорд

Призованите в служение днес, се сблъскват с предизвикателства, за които техните предшественици, живели век по-рано, дори не са предполагали! Много...