Автор: Evangelsko.info

21.12.2005 1

Врачанското евангелие

By Evangelsko.info

Доний К. Донев Врачанското евангелие е каталогизирано между ръкописите на Народната библиотека в София под номер 199. То е постъпило…

17.11.2005 0

Остромировото евангелие

By Evangelsko.info

Доний К. Донев Един от шедьоврите на славянската писменост достигнали до нас е Остромировото евангелие. Считано за най-старият запазен руски…

07.11.2005 3

Асеманиевото евангелие

By Evangelsko.info

Доний Донев Асеманиевото евангелие е първоначално каталогизирано във Ватиканската библиотека като Codex Vaticanus Slavicus 3 Glagoliticus. То е открито в…

12.10.2005 0

Ватиканският палимпсест

By Evangelsko.info

Доний Донев До момента е прието, че най-старото глаголическо евангелие е Codex Assemanianus (11в.), пазено във Ватиканската библиотека, а най-старото…

01.04.2005 0

Завършекът на Марка

By Evangelsko.info

Доний К. Донев Евангелието според Марка е еднa от най-изследваните новозаветни книги. Поради неговите тематично съдържание и лингвистични характеристики, се…