Author: Evangelsko.info

12.10.2005 0

Ватиканският палимпсест

By Evangelsko.info

Доний Донев До момента е прието, че най-старото глаголическо евангелие е Codex Assemanianus (11в.), пазено във Ватиканската библиотека, а най-старото…

01.04.2005 0

Завършекът на Марка

By Evangelsko.info

Доний К. Донев Евангелието според Марка е еднa от най-изследваните новозаветни книги. Поради неговите тематично съдържание и лингвистични характеристики, се…

01.03.2005 1

Що е то палеография?

By Evangelsko.info

Доний К. Донев 1. Дефиниция и кратък исторически обзор Палеографията е наука която изучава древни ръкописи направени върху хартия, папируси…