31 Май / ПРИТЧИ

прочит за деня: Притчи 1 глава БОГ НА ПЪРВО МЯСТО Книгата Притчи е уникална книга, разкриваща истини и добри съвети. Когато бях дете, имаше един стих от нея, който бях запомнила добре: “Страхът от Господа е начало на мъдростта; но безумните презират мъдростта и поуката.” (Притчи 1:7) Трябва да си призная, че не знаех какво…

прочит за деня: Притчи 1 глава

БОГ НА ПЪРВО МЯСТО

Книгата Притчи е уникална книга, разкриваща истини и добри съвети. Когато бях дете, имаше един стих от нея, който бях запомнила добре:
“Страхът от Господа е начало на мъдростта; но безумните презират мъдростта и поуката.” (Притчи 1:7)
Трябва да си призная, че не знаех какво точно означава. Знаех само, че това е нещо повече от стих за запомняне. Всъщност страхът от Господа е прагът на истинското знание, ако го приемем с пълна преданост. Страхът от Господа е много повече от обичайното разбиране за „страх”. Той включва също покорство, страхопочитание, поклонение и почит.

Когато размишлявах за разликата между светското знание и Божията мъдрост, стигнах до извода, че те са несравними. Дори човек да придобие цялото знание, то не може да достигне, нито дори да даде представа за Божията мъдрост.

Вярвам, че първата стъпка, за да получа мъдрост, е да поставя Бог на първо място в живота си. Началото на мъдростта е мястото на слушане и опознаване на Божия глас. Постигането на мъдрост е като пътуване през целия живот.

Оригиналната дума, която се използва за „мъдрост“ в Притчи, всъщност най-добре се превежда като „житейски умения“. Ако наистина вярваме, че Бог е Създател и че Библията е истина, тогава трябва да се съгласим, че нищо друго не е по-важно от връзката ни с Бога, която надделява над всичко друго, което правим.

Готови ли сме да слушаме гласа на Мъдростта? Библията нарича Исус “Божията премъдрост”. И сърцето, което е оформено с мъдрост, е сърце изпълнено с Христос. По този начин бих искала всички ние да бъдем мъдри хора.

Нека поставим Бог на първо място!

Мануела Манолова