29 Май / 3 ЦАРЕ

прочит за деня: 3 Царе 1-4 глава ИСТИНСКИЯТ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК Чета как Соломон е поел управлението на царството от баща си и си мисля, как в тоя живот е пълно с такива като Адония. Всеки от тях си казва надуто: „Аз ще царувам”. Сам решава и сам започва да действа и даже завлича половината от народа,…

прочит за деня: 3 Царе 1-4 глава

ИСТИНСКИЯТ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК

Чета как
Соломон е поел управлението на царството от баща си и си мисля, как в тоя живот
е пълно с такива като Адония. Всеки от тях си казва надуто: „Аз ще царувам”.
Сам решава и сам започва да действа и даже завлича половината от народа,
гарантира си подкрепа и няма притесненията, че се е нагласил да царува, докато
царят още е жив.

Обикновено за
важните неща в живота, които ни предстоят дали в кариерата, дали в личен план,
дали в служението, се пръква някой самозванец, който решава да поеме нещата,
понеже на него „му се полагат”. Събира хората някъде и се прогласява сам като
измества и изолира титуляра. Самозванците често така завъртат нещата, че всички
следва да са им много благодарни, понеже те сами са решили да поемат
управлението.

Не трябва да
се разстройваме от такива ситуации, а както е в тази случка, да поискаме Царя
да потвърди избора си. Ако се откажем, ако се примирим, ако сами се
дисквалифицираме поради малодушие, отчаяние или криво разбрано смирение, може и
да се възцари Адоний.
Ако повдигнем въпроса, обаче и попитаме Царя, ако искаме Той да засвидетелства
избора си, тогава е друго. Пророкът и майката не си замълчаха пред царя –
единият (пророк Натан) знаеше Божията воля, другият (майката Витсавее) знаеше
волята на бащата, понеже имаше обещание от него. Те поставиха въпроса открито
пред Давид. Двамата бяха нащрек да сигнализират навреме и да не допуснат осуетяване
на Божието намерение. Това е голяма отговорност. Кой ще бъде цар т.е. ще
управлява, пряко засягаше добруването на Божия народ.

Бог можеше ли
да убие на място Адония и да не се стига до всичко това? Можеше, но избра да
действа по друг начин. Този начин включваше загрижени хора. Соломон и Давид
имаха нужда от намесата на пророк Натан и на Витсавее. Ние също имаме нужда от
подкрепата на хора, загрижени за Божията воля и за нас.

Понякога може
да сме на мястото на Соломон и някой да е реши да ни попречи да достигнем до
нашето призвание, а друг път Бог може да ни постави на мястото на пророк Натан
или на майката Витсавее, за да помогнем на някого да стигне до призванието си.
Затова, появи ли се Адония, не можем да си замълчим, трябва да повдигнем
открито въпроса пред Царя. Нека сме нащрек, будни и осведомени за нещата, които
се случват в царството. За да добрува Божия народ.

Боряна
Стайкова