26 януари /ИСАЯ

прочит за деня: Исая 18-22 глава ШКОЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ Всеки един от нас има своята нощ. Онези периоди, в които сякаш Бог мълчи, сякаш ни е забравил и изоставил. И тогава ни се иска да извикаме: „Господи, колко остава от нощта? Няма ли да съмне най-сетне? Докога тези трудности и изпитания?” А Бог в…

26 януари /ИСАЯ

26 януари /ИСАЯ

прочит за деня: Исая 18-22 глава

ШКОЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ

Всеки един от нас има своята нощ. Онези периоди, в които сякаш Бог мълчи, сякаш ни е забравил и изоставил.

И тогава ни се иска да извикаме: „Господи, колко остава от нощта? Няма ли да съмне най-сетне? Докога тези трудности и изпитания?”

А Бог в Своята бащинска любов ни казва: „О, дъще моя! О, сине мой, овършан и обрулен от насрещни ветрове!… Утрото иде, но още е нощ (Исая 21). Не бой се! Знам през какво преминаваш. Ако ти си с Мен и Аз съм с теб. Дръж се за Мен! Търси лицето Ми! И Аз ще бъда с теб в нощта. Ще протича през теб Духът Ми. Ще те освещавам и уча на всичко:

Ще те уча да се потапяш, умиваш и освещаваш ежедневно в Словото Ми.

Ще ти показвам какво има още в сърцето ти като примеси.

Ще те смирявам за велики дела.

Ще извърша велики дела в теб, за да мога да ги върша чрез теб.

Ще те уча да издържаш, като Ме виждаш.

Ще те уча да плаваш в бурно море. Да ходиш по водата – да живееш над обстоятелствата.

Ще те уча да разпознаваш, да съчувстваш.

Ще те уча на пробиви в Духа, на навлизане във вражеска територия.

Ще те уча да воюваш чрез кръвта Ми и словото на твоето свидетелство.

Защото врагът ще издига насипи, ще трупа пръст отвън и отвътре, за да те превземе.

Но Аз ще те държа и ще ти помогна да устоиш. И не само да устоиш, но и да печелиш битки за Моето Царство и Моята слава!

Светлана Каролева