25 Юли / Притчи

прочит за деня: Притчи 8-9 глава ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? “Страхът от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Святия е разум.” Притчи 9:10 Книгата Притчи ни казва, че първата стъпка за получаване на мъдрост е да имаме страх от Бога. Истинската мъдрост идва от Бог и няма подобна на нея. Ако искаме да разберем…

25 Юли / Притчи

25 Юли / Притчи

прочит за деня: Притчи 8-9 глава

ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ?

Страхът от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Святия е разум.”

Притчи 9:10

Книгата Притчи ни казва, че първата стъпка за получаване на мъдрост е да имаме страх от Бога. Истинската мъдрост идва от Бог и няма подобна на нея. Ако искаме да разберем живота и защо човек е бил поставен на тази земя, добре е да познаем Бог, който е създал всичко това. Познаването на Бог води до разбирането на всичко останало.

Познавам много хора, но не мога да нарека всички тях мои приятели. Не мога да бъда близка с абсолютно всички. Разбрах, че качествено взаимоотношение се изгражда с време. Човек не си става близък с друг само за един ден. По-скоро е като семе, което засаждаш и се грижиш за него. Във времето то пораства и започва да дава плод. Вярвам, че на първо място трябва да прекарваме време с Бог, ако искаме да Го познаваме. Да четем Словото Му и да отворим сърцата си към и за Него.

Ако в този момент Бог те попита: “Познаваш ли Ме?”, какво ще Му отговориш? Достатъчно близо ли си до Него? Разпознаваш ли гласа на Святия?

Познавайки Бог, всичко останало идва като бонус за нас. Мъдрост, разум, разбиране, разпознаване, благоразумие, истина са следствие от общението ни с Бог. Но не би трябвало да бъдат причина, за да общуваме с Него. Той иска да срещне Неговото сърце с нашите и да ни потопи в Неговия съвършен романс на любов.

Бог познава добре сърцата ни и знае мотивите ни. Знае защо Го търсим и какво искаме от Него. Готови ли сме днес да Го потърсим и само да Му кажем колко много Го обичаме? Да отделим време да общуваме с Него и да пожелаем да усетим ритъма на сърцето Му? Да чуем какво има да ни каже?

Копнееш ли да познаваш Святия?

Моля те, да отделиш време и да напишеш на лист хартия, за какво копнее сърцето ти, но бъди честен!

Мануела Манолова