23 Април / ИЗХОД

прочит за деня: Изход 13-16 глава КАКВО ПОСВЕЩАВАШ? „Господ говори още на Моисея казвайки: Посвети на Мене всяко първородно, всяко, което отваря утроба между израилтяните – и човек, и животно; то е Мое“ (Изх.13:1-2) Много често повярвалите в Христос са толкова заети да избягат от „Египет“ – разбирай този свят на низост, поквара и робство на сатана, че…

23 Април / ИЗХОД

23 Април / ИЗХОД

прочит за деня: Изход
13-16 глава

КАКВО ПОСВЕЩАВАШ?

„Господ
говори още на Моисея казвайки: Посвети на Мене всяко първородно, всяко,
което отваря утроба между израилтяните – и човек
, и животно;
то е Мое“
(Изх.13:1-2)

Много често повярвалите в Христос са толкова
заети да избягат от „Египет“ – разбирай този свят на низост,
поквара и робство на сатана, че в бягството си оставят там най-ценното
си. 

В преговорите с Моисей Фараон не веднъж бе
предлагал половинчато излизане от Египет. „Излезте само
мъжете…“, „Може да излезете, но без добитъка…“, “
Можете и тук, в Египет да се кланяте на Бог…“
 

Вие също сте получавали такива
оферти. Целта е била само една – да не се отдалечите твърде много от вашия „Египет“. Ако там е
работата ви, ако там е семейството ви, ако там е свободното ви време, ако
там са децата ви, то много скоро и вие ще се върнете там… 

При напускането на Египет Бог постави
още по-сериозно условие на бягащите роби. 

„Посвети на
Мене всяко първородно…“ 

Заповедта е в първо лице – лично за теб се отнася! Не за цялото
общество, не за църквата, не като отговорност на фамилията, нито някаква
обща отговорност, а конкретно за нашата лична отговорност!

Разбира се че на първо място става въпрос за посвещаване децата ни на Бога (това е особено важна тема, за която ще имаме време да говорим). Но и не само.
Бог има претенции над всяко начало във всяка област от живота ни! Думата „претенции“ не е точна, защото Бог е Бог и за Него не е проблем нито да даде, нито сам да си вземе онова, което е Негово, но иска ние да го направим драговолно и с радост. При това самото „посвещение“ не е отнемане, а ясно прогласяване на Божия суверенитет и върховност над живота ни. 

Готови ли сте да посветите децата си на Бог,
не само както се прави – за здраве и
благословение, а
и за да му служат? 

Готови ли сте да посветите на Бога новата си
работа, не просто да искате от Него благословение и финансов успех, а
онова,
което правите там и онова, което изкарвате от там, да бъде посветено за
Негова слава? 

Готови ли сте от всяко начинание в живота
ви – имот, хоби, занимания, почивка, придобивка – да отделите първо за
Негова слава?

Изпълнението на тази Божия заповед предхожда
заповедите за жертви за грях, за празници и богослужения, защото разкрива
истинското отношение на сърцата на поклонниците към Него.

Румен Иванов
още библейски размисли от автора можете да прочетете на:
https://golyamotochetene.wordpress.com