2 Април / ИЗХОД

прочит за деня: Изход 1-4 глава АСИСТЕНТИ ПРИ РАЖДАНЕ НА ИДЕИ И МЪЖКИ ДЕЦА „При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Пуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Но…

2 Април / ИЗХОД

2 Април / ИЗХОД

прочит за деня: Изход 1-4 глава

АСИСТЕНТИ ПРИ РАЖДАНЕ НА ИДЕИ И МЪЖКИ ДЕЦА
При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Пуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Но бабите се бояха от Бога и не правеха каквото им заръча египетският цар, а оставяха живи мъжките деца.“ Изход 1:15-17

Съдбата на потомците на Яков в Египет е била горчива! Всяка искрица
надежда е била смазвана с жесток и безмилостен труд. А за да стане още
по-зле, Фараонът е заповядал да бъдат убивани всички момчета, които се
раждат. Той е искал да бъдат унищожавани още в зародиш всички
потенциални бунтовници, войни и водачи.
Каква безнадеждна трагедия!

Знаете ли, че Библейската история в книга „Изход“ е записана специално за нас? Апостол Павел казва: „А всичко това им се случи за пример и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.“ (1Кор.10:11)
Само си представете, хората са преживяли всичко това и е било записано
след това, за да можем ние, които живеем в тези последни времена, да си
извадим поука, и да намерим за себе си и за потомството ни изход!

Княза на този свят, на който египетският фараон е преобраз, е решен
на всичко за да убие в нас още в зародиш всяка капка вяра и всяко зрънце
надежда, за да не може да живеем като свободни за Бога хора. По тази
причина е толкова важно да запазим живи „мъжките си деца“.

„Мъжки деца“ за църквата са всички потенциални
духовни  водачи, пророци, учители, служители и пастори! Ако ние не
виждаме в децата си бъдещите Божии служители, ако не откриваме в
младежите си следващите пастори, ако от новоповярвалите не очакваме да
станат Божии работници, то ние позволяваме без съпротива, княза на този
свят да ги убие или да ги направи духовни евнуси още в зародиш.
Разбирате ли това?
Приятели, ако имаме страх от Бога, не трябва да оставяме децата си,
младежите си и новоповярвалите, без грижа, без подкрепа и без защита.
Истинско убийство е да ги оставим на милостта на света!

„Мъжките деца“ в нас, а и в другите християни, са всеки порив за служение и всяка идея за молитва, и всяко желание за посвещение на Бог. Нека не бъдем скептични! Нека не сме безучастни! Всички духовни идеи и копнежи имат нужда от асистиране и подкрепа за да се развият и да дадат плод! В тази ситуацията ние сме точно като акушерите при раждането на бебетата! И точно както бебетата, всяко духовно видение, идея и служение се нуждае от нежност, от разбиране и от подкрепа! Ако ние не го направим, ще  изпълним волята на сатана и ще оставим да умрат без плод и живот видения, служения и служители. Промяната на плачевната духовна ситуация, в която се намира съвременното християнството, може да започне от днес, с нашето посветено асистиране и подкрепа!
Изход има!

Румен Иванов
още библейски размисли от автора можете да прочетете на:
https://golyamotochetene.wordpress.com