19 януари / ИСАЯ

прочит за деня: Исая 12-17 глава КАТО ФАРОВЕ В МРАКА „О, шум от много народи!” О, шум от много заблудени църкви! О, шум от много заблудени Мои синове и дъщери! Да сте виждали бурно море? Да сте чували рева му? „Които бучат като… бурно море” и „реват като прииждащ порой!” Забушувало е морето на света,…

19 януари / ИСАЯ

19 януари / ИСАЯ

прочит за деня: Исая 12-17 глава

КАТО ФАРОВЕ В МРАКА

„О, шум от много народи!” О, шум от много заблудени църкви! О, шум от
много заблудени Мои синове и дъщери!

Да сте виждали бурно море? Да сте чували рева му?

„Които бучат като… бурно море” и „реват
като прииждащ порой!”

Забушувало е морето на света, в който живеем. Закипяло е. Прииждат,
разпенени, вълните от всички посоки. Влачат пясък и водорасли. Кръстосват се
подводни течения – влекат, завличат към ями и водовъртежи. И няма черен флаг.
Няма „Къпането забранено!” Защото всички сме вътре – в морето на този
корабокруширал свят.  

И ако в сърцата ни и в църквите ни има пробойни, през които нахлуват
вавилонските порои – гордостта, „високоумието
на безмилостните”
, алчността, яростта, тиранията на този свят, „лъжливите му самохвалства”; идолите и „суеверията от изток”, с които се
опитват много от съвременниците ни да притъпят смута, объркването, страховете и
безпокойствата си, сме завлечени и обречени и ние.

Нямаме черен флаг, но имаме СПАСИТЕЛ! „Към Мене погледнете и спасени бъдете!” – ни казва Той. – И
изгубени, и намерени. Аз съм вашият Спасител, Аз съм вашият Освободител. Елате
при Мен, при Кръста Мой! Елате с покаяние и скъсана струна в сърцето. И Аз ще ви
избавя от мъртвите вълнения на Вавилон. Ще затворя пробойните ви и ще ви
възстановя. Ще ви съградя отново. Ще ви вдъхна отново и дъх, и дух, ще осияя с
лицето Си над вас, ще осияя сърцата ви и вие ще станете и ще светите за Мен
като фарове в мрака, като слънцето в силата си.

Светлана Каролева