16 Май / ПСАЛМИ

прочит за деня: Псалми 57-59 глава КЪДЕ Е ТАЙНАТА? Тези три песни са написани по време, когато Давид още не е бил цар, а Саул го е преследвал, не по вина на Давид. (Псалм 59:3) Но ето че Давид не потъва в оплакването си. Викът му към Бога за милост е изпълнен както с мъка…

прочит за деня: Псалми 57-59 глава

КЪДЕ Е ТАЙНАТА?
Тези три песни са написани по време, когато Давид още не е бил цар, а Саул го е преследвал, не по вина на Давид. (Псалм 59:3) Но ето че Давид не потъва в оплакването си. Викът му към Бога за милост е изпълнен както с мъка и неразбиране защо му се случва това, така и с надежда, с уверена надежда, че Бог „ще прати и ще го избави, ще изпрати милостта Си и истината Си“(Пс. 57:2-3)

Изумителна е вярата на Давид! Каквото и да се е случвало в живота му, доверието му в Бога никога не е намалявало. Нещо повече, той нарича Господа „Сило моя“ и „моя канара“ (Пс 59:9,17). Готов е да хвали своя Бог, дори и да не разбира всичко, дори и да е в утеснение, преследван, причакван, в опасност за живота му. Винаги!

Къде е тайната на неговото „непоколебимо сърце“? Открих повтарящ се израз, който ми разкри нещо  като картина от живота на Давид:
„Събуди се, душе моя, …сам аз ще се събудя на ранина.“ (57:8)
„А аз ще пея за Твоята сила,
да, на ранина високо ще славя Твоята милост;“ (59:16)

Става рано сутринта и пее на Господа!
На ранина, когато другите още спят и когато се появява зората, когато е хладно и сънят е най-сладък, и затова, ако нямаш бърза работа, мекото легло не ти се напуска… На ранина, когато денят още не е завладял мислите ти, когато плановете още не са се превърнали в задачи, когато е по-лесно да вземеш решение без чуждо влияние, когато гласът на съвестта ти звучи по-силно от останалите гласове… ТОГАВА, като Давид, си припомни Кой е твоята сила и Кой е твоята канара и излей сърцето си пред Него! Не скривай нищо! Довери Му се! Защото Този, Който те познава най-добре, те обича най-много! Той ще ти припомни кой си, ще даде сила на душата ти, ще ти изпрати помощ от светилището Си и ще ти припомни обещанията Си.

Чак след това вземи решение кой действително е врагът ти и как ще воюваш срещу него. Както е правел Давид.

Даниела Енчева