16 Април / ИЗХОД

прочит за деня: Изход 9-12 глава ФАРАОНА НА ТОЗИ СВЯТ НЕ Е ГЛУПАК! „Тогава пак доведоха Мойсей и Аарон при Фараон, който им рече: Идете, послужете на Еова, вашия Бог; но кои и кои ще отидат? А Мойсей каза: Ще отидем с младите си и със старите си, със синовете си и дъщерите си, че…

16 Април / ИЗХОД

16 Април / ИЗХОД

прочит за деня: Изход 9-12 глава

ФАРАОНА НА ТОЗИ СВЯТ НЕ Е ГЛУПАК!

„Тогава пак доведоха Мойсей и Аарон при Фараон, който им рече: Идете, послужете на Еова, вашия Бог; но кои и кои ще отидат? А Мойсей каза: Ще отидем с младите си и със старите си, със синовете си и дъщерите си, че и с овцете си и с говедата си ще отидем, защото трябва да пазим празника на Еова. Тогава Фараон им каза: Така, нека Еова да е с вас, ако ви пусна с челядите ви! Внимавайте, защото зло сте наумили. Не; идете само мъжете и послужете на Еова, защото това поискахте. И изпъди ги от Фараоновото присъствие.“ Изх.10: 7-11

Фараонът не е бил глупав! Той знаел, че робите му е нямало да избягат далеч, ако е пуснал да се поклонят на Господ само мъжете, или само жените, или само децата.  И ние също няма да стигнем далеч от нашия „Египет“- света, ако членовете на семействата ни не дойдат с нас да се поклонят на Гаспод.

Всяка сутрин, на път за моята работата, минавам край един гълъбарник, в който отглеждат трийсетина гълъби. Мъжките гълъби са свободни, но не отлитат далеч. Та се въртят около гнездата, в които техните гълъбици мътят следващото поколение. Собственика, явно умен човек, знае че докато женските мътят яйцата си в плен зад здрава мрежа, мъжките няма от отлетят на далеч. След като се излюпят малките, той пуска мъжките гълъби при своите любими и хлопва след тях резето. Умно, нали?

Гълъбите са моногамни птици и като при хората, създават стабилни семейни двойки, които заедно отглеждат пиленцата си. Тази подробност се използва от собственика на гълъбарника за да продава на пазара поколения след поколения, родени в клетка гълъби.

И княза на този свят също използва тази тактика.
За да задържи в сферата на своето влияние всички, той е готов да пусне да практикуват вярата си в Христос само жените, или само децата, или само мъжете.

Господ да запрети на лукавия!
И ние трябва да му се съпротивим! Трябва да откажем всякакви компромиси и да отстояваме правата си точно като Мойсей и да прогласим:
„Ще отидем да служим на Бог със семействата си,
с младите си и със старите си,
със синовете си и дъщерите си,
с имота си и с живота си!
Ние заедно ще хвалим Бог!“

Румен Иванов
още библейски размисли от автора можете да прочетете на:
https://golyamotochetene.wordpress.com