13 Април / ЕРЕМИЯ

прочит за деня: Еремия 12-16 глава ЗАЩО УСПЯВАТ НЕЧЕСТИВИТЕ? „…защо успява пътят на нечестивите?“ (Еремия 12:1) Това е един от трудните въпроси, които се задаваме често и то с известно раздразнение към Бога, защото понякога ни се струва, че Божието търпение е за наша сметка, че ние страдаме, за да може нечестивите да имат шанс…

13 Април / ЕРЕМИЯ

13 Април / ЕРЕМИЯ

прочит за деня: Еремия 12-16 глава

ЗАЩО
УСПЯВАТ НЕЧЕСТИВИТЕ?

„…защо
успява пътят на нечестивите?“ (Еремия 12:1)

Това е един от трудните въпроси, които се
задаваме често и то с известно раздразнение към Бога, защото понякога ни се
струва, че Божието търпение е за наша сметка, че ние страдаме, за да може
нечестивите да имат шанс за поправка!

Еремия е бил гонен, притесняван, хулен и
правен за посмешище от своя народ, от роднините и дори семейството си. Той е
вършел само онова, което Бог му е казвал, но въпреки това не е бил приеман и
признаван за Божий пророк. 

Точно както се случва и с нас! Уморяваме се да
говорим, да вършим и да издигаме правдата! Изнемощяваме в устояването на
Словото и принципите на Христос. И освен това, вместо другите да признаят, че
сме истински и посветени Божии служители, ние срещаме, неразбиране, презрение и
обвинение във фанатизъм и остарели традиции! И това често е по-тежката част от устояването
ни – да стоиш, когато близките ти по вяра те обявяват за еретик!

Затова и пророкът се жалва на Господа, като
очаква насърчение поне от Него, но отговорът, който получава е: „Ако тичаш с пешаците и те те изморят,
тогава как ще се надбягваш с конете? И макар, че в мирна страна си в
безопасност, какво би направил, когато придойде Йордан?“ (Еремия 12:5)

Не забравяй, че когато стане много напечено
около теб и всички се отдръпнат, а тежестта на изпитанията заплашва да те
смаже, ТОВА МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА, ЧЕ БОГ СЕ Е ЗАЕЛ ДА ТЕ ТРЕНИРА „ДА СЕ НАДБЯГВАШ С
КОНЕТЕ“!

В такова време на огнено служение,
единствената ти опора и източник на сила, може да бъде само и единствено Бог!
Точно на тази тренировка е бил подложен Еремия. На този режим, може би си и ти
днес. Не се оплаквай, не се отказвай, не се ужасявай, а се прилепи плътно към
Господа, поглъщай Словото Му, както направи пророкът, и търси радост и веселие
в Божиите думи! (Еремия 15:16)

И тогава: „Така
казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум, ще те възстановя, за да стоиш пред
Мене; и ако отделиш скъпоценното от нищожното, ще бъдеш като Моите уста. Нека
този народ се обърне към тебе, но ти не се обръщай към тях“.

Целта на това тежко обучение е да оставим
човешкото си разбиране за „скъпоценното и
нищожното“
и да приеме изцяло разбирането на Източника на Живота, Твореца и
Господа на Господарите, нашия Господ!

Таня
Конярова