12 Януари / Исая

12 Януари / Исая

12.01.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Исая 7-11 глава


СЪЮЗ И РАЗДЕЛЕНИЕ

Ако не си минал през Исая 6, не можеш да се изправиш пред Исая 7. Защото в момента, в който кажеш: „Ето ме, Господи, изпрати мен”, врагът ще се съюзи, лесно ще те смути и ще „разклати” сърцето ти „както горските дървета” (Исая 7:2). Ще се уплашиш, ще те обземе малодушие при първия сблъсък – „поради тези две опашки на димящи главни”. Сатана ще пробие пролом в теб, ще те раздроби като личност и ще ти постави Тавеиловия син за цар /някакъв идол. (Исая 7:6) Това си е неговата стратегия: Разделяй и владей!

Затова укрепвай се в Господа! Бъди с твоя Емануил и Той ще бъде с теб! Храни се с „мляко и мед”, със Словото Му. „Колко са сладки на вкус Твоите думи! – възкликва псалмистът. – По-сладки от мед в устата ми!” (Псалм 119:103)

„Яж мед, защото е добър и медена пита, сладка на вкуса ти”, за да придобиеш мъдрост за душата си. А имаш ли мъдрост, „имаш бъдеще и надеждата ти няма да се отсече”! (Притчи 24:13) – обещава Бог.

Храни се с Истината, за да се закрепят „стълбовете и праговете ти” и за да бъде неразделено сърцето ти. Така ще се научиш да отхвърляш злото и да избираш доброто. Ще се избистрят и укрепват постоянно критериите ти. И нищо няма да може да ги размие и подкопае. Така ще бъдеш в съюз с Емануил, Царя на царете, Чудесния, Съветника, Могъщия Бог, Отеца на вечността, Княза на мира и нищо няма да може да ти надделее, защото победата е Негова, извоювана на Голготския кръст.

Светлана Каролева