11 Март / 1 КОРИНТЯНИ

прочит за деня: 1 Коринтяни 3-4 глава СПОРОВЕ „Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?“ (1 Коринтяни 3:3) Различните мнения се смятат за нещо добро, което позволява на хората да достигат до правилните изводи. Често чуваме поговорката, че в…

11 Март / 1 КОРИНТЯНИ

11 Март / 1 КОРИНТЯНИ

прочит за деня: 1 Коринтяни 3-4 глава

СПОРОВЕ

„Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?“ (1 Коринтяни 3:3)

Различните мнения се смятат за нещо добро, което позволява на хората да достигат до правилните изводи. Често чуваме поговорката, че в спора се ражда истината. Не знам, изпитвам силно съмнение в тази поговорка. Не съм виждал две страни да спорят и едната да каже: „Ей вярно бе, така е, прави сте, пък ние грешим!” Напротив, колкото повече спорят, толкова повече се раздалечават и се наострят. И малко им остава да се сбият. По-скоро е вярно, че в спора истината умира. Защото в името на победата спорещите са готови да лъжат, да преувеличават, да изопачават и всякакви други неща.

Различията на мненията вътре в църквата могат да съществуват само при спазване на правилата за доброто общуване. Виждаме, че апостолите също имаха дискусии и различни позиции, но ги решаваха мъдро и те не се превръщаха в повод за разделения. Споровете могат и да са нещо добро, стига да не се изродят в разправии и скандали. Със завист не се стига до истината, а само до нарастваща неприязън.

Всяка друга човешка организация е създадена с цел да се въздига личността на лидера, да се наложи мнението на едни хора над други, да се защитят интересите на членовете за сметка на нечии чужди интереси. За такива организации е нормално винаги да са в спор с някого, винаги да имат съпротива насреща си. Само Христовата църква е създадена с цел хората да намират в нея най-благоприятната среда за своето духовно развитие. За нейната природа е чуждо да има стремеж към господство, да се налага волята на само един. Христовата църква не е място за показване на власт и сила. Който иска да се бори с другите и да бъде в конкуренция с тях, трябва да си намери друга група, в която да се развихря колкото иска. В църквата имат място хора, готови да обичат, да прощават и да разбират.

Молитва: Боже, благослови Своята църква и й давай покорство на волята на Добрия пастир Исус Христос. Помогни всички различия да бъдат преодолявани по най-добрия начин и да служат за взаимно назидание и укрепване в пътя на вярата.

Тема за размисъл: Раздорите са лоши навсякъде, но за църквата са убийствени.

Данаил Налбантски

още размисли на автора можете да откриете на
@DanielNalbantski във фейсбук или Messenger