1 Януари / Битие

прочит за деня: Битие 1-3 глава ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!  „В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.” …

1 Януари / Битие

1 Януари / Битие

прочит за деня: Битие 1-3 глава


ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!

 „В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.”  Бит. 1:1-4

Първата Божия заповед, достигнала до нас след сътворението, е: „Да бъде светлина!”

Волята Му още в самото начало е била да стане ясно Неговото намерение за тайното, скритото и неизвестното! Искал е да освети неустроеното и да го превърне в съвършено – красиво, комфортно и хармонично – място за обитаване. Да огрее пустото пространство и да го изпълни с живот и, заради предвечната си съвършена и неотменима воля за всички нас, неговите творения, да стане видимо и предвидимо бъдещето!

И стана така! Господ казва още:
„Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха
и Аз ви известявам нови;
преди да се появят, казвам ви ги.”
Ис.42:9

От зората на вековете до днес, Господната воля е да осветява тъмните и неясни бездни на битието ни. Светлината Му е тази, която разкрива неизвестното и отстранява неясното, открива тайното и устройва неустроеното! Осветява ни, за да премахне онова, което ни е плашило и ни е карало да се крием, да се срамуваме и да страним от другите. Щом ни огрее Неговата светлина, делникът се се превръща в празник на живота, а мястото, където е имало болка и страх, се изпълва с песен и стих.

Нека „Слънцето на правдата” и днес да огрее живота ни!

Румен Иванов