Вчера беше Петдесятница

Вчера беше Петдесятница

10.08.2019 0 By Evangelsko.info

Вчера беше Петдесятница.

И понеже съществува неразбиране относно същността на този празник ще споделя някои мисли. Причината за идването на Святия Дух на Петдесятница е за да ни направи свидетели. СВИДЕТЕЛИ! Точно това казва Исус на учениците, когато им поръча да чакат в Ерусалим идването на Утешителя „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“- Деяния 1:8. Всичко останало, което получаваме чрез кръщението в Святия Дух е прекрасно и безценно, но същността е да бъдем свидетели за Исус. Всеки последовател на Христос е призован да бъде свидетел и всеки последовател на Христос има нужда от силата на Святия Дух, за да може да бъде свидетел за Христос. Въпросът е, дали оставяме място, дали даваме свобода на Святия Дух да работи в нас, за да бъдем свидетели. Нека през тази нова седмица молим Бог да работи в нас чрез Святия Си Дух така, че да Му даваме пълна свобода в живота си. Нека очакваме Бог да ни води да споделяме живота, който имаме в Него. Нека да сме смели да се молим, когато се сблъскваме с нуждите и обстоятелствата в живота. Нека бъдем свидетели за Него Единственото Евангелие, което някои хора някога ще прочетат е евангелието, написано от теб.