28 Февруари / ПСАЛМИ

28 Февруари / ПСАЛМИ

28.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 24-26 глава

ЦАРЯТ НА СЛАВАТА

„Издигнете, порти, главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати и ще влезе Царят на славата. Кой е този Цар на славата?
Господ могъщият и силният, Господ силният на бой.
Издигнете, порти, главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати и ще влезе Царят на славата. Кой е този Цар на славата?
Господ на силите, Той е Царят на славата.“ (Псалм 24:7-10)

Този текст обичайно се чете на Цветница – денят, в който Исус Христос влиза в Ерусалим, посрещнат като цар. Представям си как, през могъщите порти, в града тържествено е влязъл Царят на вселената, Който притежава земята и всичко що има в нея (24:1). Хората са мислели, че това е дългоочакваният избавител от римското владичество, а не са и предполагали, че всъщност посрещат Някой много по-велик и мощен от всеки предводител!

Давид сякаш е виждал тази картина, докато е пеел своя псалм около 1000 години преди събитието.  Той нарича Божия Син „Царят на славата“, като има предвид точно Божията слава, физически отразена в Исус Христос*.

Давид сякаш е видял и нас, още 2000 години по-късно, и ни казва:
„Издигни глава ти, който си станал храм на Бога! Вдигни погледа си от грижите и неволите на живота, погледни напред и разпознай Кой стои пред „портите“ на сърцето ти – Господ, могъщият и силният на бой, въоръжен и готов за битка.** Защо се плашиш и залиташ във вярата си, изгубил търпение в дълго неотговорени молитви, когато Господ на силите, Предводителят на небесното войнство**, е готов да осияе живота ти със славата Си? Посрещни Го с „чисти ръце и непорочно сърце“ и Му дай право да владее над живота ти!“

Днес отварям широко „портите“ на живота си и каня да влезе Царят на славата, моят Цар. Каня Го, за да владее. Да ми открива тъмните кътчета на душата ми, останали незабелязани досега, да ми говори чрез Словото Си, да ме учи да воювам и да държа оръжие, да ме води в победно шествие… за да приличам на Него.

Проческите думи на Давид ни пренасят и още по-напред във времето, когато Божията слава ще бъде напълно разкрита при Второто идване на Спасителя Христос. Тогава триумфът Му ще бъде пълен, а нашата радост – непомрачена!

А дотогава, като част от Неговата Невяста, Църквата, целта ни е да изявяваме славата Му така ярко и смело, че светът да я вижда и да пожелае да Го познава.

Даниела Енчева

*Библейски речник, изд. Нов човек, стр. 517

**TPT – The Passion Translation of the Bible