ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 23, част 7

Четиво с продължение… ДА НЯМА МЕЖДУ НАС… „Да няма храмова блудница от Израилевите дъщери, нито храмов блудник от Израилевите синове. Срещу никакъв оброк да не принасяш плата от блудница, нито плата от блудник в дома на Господа, твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа, твоя Бог.“ Вт.23:17, 18 Очевидно, строгото предупреждение на Мойсей…

ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 23, част 7

ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 23, част 7

Четиво с продължение…

ДА НЯМА МЕЖДУ НАС…

„Да няма храмова блудница от Израилевите дъщери, нито храмов блудник от Израилевите синове. Срещу никакъв оброк да не принасяш плата от блудница, нито плата от блудник в дома на Господа, твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа, твоя Бог.“ Вт.23:17, 18

Очевидно, строгото предупреждение на Мойсей да няма храмови блудници, се отнася до пълна забрана на разпространените развратни езически традиции на Ханаан. В езическите капища се е практикувало проституция, като акт на религиозна служба.

Развратът под каквато и да е форма и предлог всред Божия народ е недопустим защото е скверна нечистота и тежък грях!

Истинската вяра в Светия Бог, върви ръка за ръка с морала!

И в Стария, и в Новия Завет на Божието Слово, стандарта на морална чистота е издигната като неотменно условие за вяра, поклонение и служба на Бог. А забраната за блудството е сведена не само до грехът на физическият акт, но и до пожелание в сърцето за този грях (виж Изх.20:17; Рим.7:7 и 13:9) и до духовното блудство, което е вмъкване на езически практики, обреди и вярвания в поклонението пред Светият Бог.

Моралните и духовни блудства са тежки и бързо разпространяващи се грехове, които може завинаги да ни отделят от Бог. „Откровението на Йоан“ провиденчески ни предупреждава за появата и установяването на тези грехове във видимата църква.

Църквата в Ефес е предупредена за появата на „николаити„:
„Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.“ (Откр.2:6)

За църквата в Пергам предупреждението е:
„Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред Израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на онези, учението на николаитите.“ (Откр.2:14 и 15)

Църквата в Тиатир получава обвинението:
„Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох ѝ време да се покае, но тя не иска да се покае за блудството си. Ето, ще я хвърля наболнично легло, а онези, които прелюбодействат с нея, ще потопя в голяма скръб, ако не се покаят за своите дела“ (Откр.2:20-22)

При църквата в Сардис грехопадението е завладяло почти всички и има само „няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си…“ (Откр.3:4) Но най-трагична е църквата в Лаодикия, в която няма останали верни на Бога хора.

Пророчеството за седемте църкви дадено на Йоан има за цел да ни предупреди и да ни предпази от тези скверни езически практики, които незабелязано се вмъкват в църквата и се стремят да разширяват влиянието си между повярвалите. Превземат управлението и служенията на църквите, за да ги присъединят към световната езическа религиозна система, която да бъде съюзник на антихрист и бесовско сборище по времето голямата скръб.

Ето това е трагедията, която предстои, ако бъде допуснато духовно и морално блудство в църквата.

Колкото повече вярващи отпадат от светостта и се отдават на морални грехове, толкова по-дълбоко видимата църква ще навлиза в езичеството поклонение, толкова повече църквата ще става езическа и ще отговаря на изразите „блудница“ и „Вавилон“, които са употребени в 18 глава на Откровение.

След това видях друг ангел да слиза от небето, който имаше голяма власт; и земята се освети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна Вавилон – великата блудница и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякакви нечисти и омразни птици; защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудство, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния ѝ разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; защото греховете ѝ стигнаха до небето, и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте ѝ, както и тя е въздала; да, платете ѝ двойно според делата ѝ; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал ѝ дайте; защото тя казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите ѝ, мор, печал и глад, и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди. Откр.18:1-8

Такава ще бъде съдбата на всяка видима църква, която приеме езическата религиозна система, независимо от това колко благоугодно име ще носи. Неспазването на морална чистота на всеки отделен вярващ, води до оттегляне на дарбите, даровете и действията на Светия Дух. Това ще подтиква отпадналото от благодатта църковно ръководство, да въвежда атрактивни езически практики с които да задържа интереса на хората и ще се заиграва със светската властова политика, за да запази управлението си. За съжаление, този процес е необратим, за това Божията заповед в „Откровение“ към верните е:

Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; защото греховете ѝ стигнаха до небето, и Бог си спомни нейните неправди.

Колкото и да не ни се иска, светската световна църковна история до сега и за напред ще се развива по диспенсационния модел показан в Откровението на Йоан. Забелязали ли сте, че всеки път когато някоя църква или обединение от църкви, изпадне в морално, езическо и политическо падение, будните вярващи в Христос напускат църковното сдружение за да могат да се покланят на Живия Господ с Дух, истина и чистота.

До второто идване на Господ Исус Христос, този процес ще се повтаря както и до сега се е повтарял стотици пъти и целта е и ще бъде да не се изгуби истинския и верен остатък, който представлява Невястата Христова.

А вие част ли сте от Христовата Невяста?

Аз съм и искам да остана завинаги!

Това, което декларирам днес по този въпрос (а надявам се, че и вие го декларирате) е част от свещеният завет и обричане, което сме дали пред Бог при на Водното ни кръщение. Това не е било лековато желание и несмислено обещание, а дадена тържествена декларация с пълна убеденост, сериозност и посвещение, което лично и тържествено сме дали пред свидетели и пред Бог, с ясното съзнание, че сключваме вечен завет.

„Когато направиш оброк на Господа, твоя Бог, да не забавяш да го изпълниш, защото Господ, твоят Бог, ще го изиска от тебе и неизпълнението му ще ти се счете за грях. Но ако се въздържаш от оброци, няма да ти се счита за грях. Каквото излиза от устните ти, спазвай го и го върши, както си го обрекъл на Господа, твоя Бог, тоест доброволния принос, който си обрекъл с устата си.“ Вт.23:21-23

Край

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.