ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 12.h

ТАБУТО НА КРЪВТА – V Продължение… „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна и…

ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 12.h

ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 12.h

ТАБУТО НА КРЪВТА – V

Продължение…

„Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.“ Йоан 6:53-57

Думите на Помазаника са шокирали юдеите!
Тези, които по традиция, с десетки поколения назад са спазвали забраната на закона, да не пият кръв както езичниците, са били провокирани от думите на Учителя, когото до този момент са подозирали, че може да е Месията.
Каква изненада само!
Тези, които са спазвали само преданията и заповедта, без да разбират същността и без да вярват в Месията, са се разгневили и са изоставили Синът Божи.
Само Симон Петър, от името на останалите апостоли казва:

– Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот! (Йоан 6:68)

Днес всички ние знаем значението на Христовата кръв и не приемаме буквално думите Му, но наистина ли Христос е говорил само фигуративно, за собствената си плът и кръв?
Вие какво мислите за това?
Ето до какво съм достигнал аз…

Синът Божи идва в плът не само да ни спаси от смърт и да ни дали с вечен живот. Той идва за да изкупи за Себе си царско свещенство и още нещо, да смени мястото на богослужение от построения от камък Храм, в храма на човешкото естество.

Всеки Който е „изповяда с устата си, че Исус е Господ, и повярва със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите“ не само ще се спаси (Рим.10:9), но и самия той ще е стане място за богослужение и храм на живия Бог. Апостол Павел заявява в посланието си към коринтяните:
Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?1 Кор. 3:16

Триединното човешко естество, което е съставено от дух душа и тяло, (виж повече ТУК) напълно наподобява устройството на Соломоновия храм или на Скинията, които по устройството си са имали Светая светих, Свято място и Външния двор (виж повече ТУК) .

Външния двор, до който всички са имали достъп съответства на физическото ни тяло.

Святото място, от е предобраз на душата ни.

Духът ни е Светая светих или Пресвятото място.

Нашето човешко естество, ако и да наподобява на храм, не е и не може да бъде Храм на Живия Бог до като не бъде очистено и осветено. От Словото разбираме, че „всичко с кръв се очиства; и без проливането на кръв няма опрощение.“ (Евр.9:22) Кръвта на Христос на кръста не само стана за нас умилостивение пред Бог, за да не бъдем наказани със света, Неговата кръв ни очисти и освети от вътре, в цялото ни естество. Както древния храм и Скиния са били освещавани с кръвта на жертвите, така и ние бяхме осветени в дух, душа и тяло чрез кръвта на Христос.

„Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни; Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това е Божието свидетелство, с което Бог свидетелства за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва в Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Сина Си.“ 1Йоан 5:7-10

Днес, всеки път когато участваме в Господната трапеза, не само си спомняме за кръвта пролята на кръста Христов заради нас, не само потвърждаваме, че някога сме били очистени и осветени, с приемането на хляба и чашата, които са символ на плътта и кръвта на Христос, ние отново се очистваме и освещаваме извътре в дух, душа и тяло, ако… ако с пълно смирение, искреност и жива вяра в Христос участваме в трапезата.

Колкото до „кръвта“, ето някои цитати, които говорят, че значението на кръвта на Христос, за нашето спасение е незаменима и ние не бива да загубваме и да подценяваме значението ѝ с лакомия и оскверняване с храна, която на всичкото е и вредна.

Очистването ни от греховете ни е единствено чрез кръвта на Исус Христос „…кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях“. 1 Йоан1:7

За спасението ни потвърждава от свидетелството на кръвта: „Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.“ 1 Йоаново 5:8

Ние сме придобили пред Бог умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра“ Рим.3:25

Ние „имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“ Еф.1:7

Ние „като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.“  Рим.5:9

Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.“ 1 Кор.11:27

Исус Христос нашия Господ ще „примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст“. Кол. 1:20

„Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас; и не за да принася Себе Си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв,“ Евр. 9:24,25

Последния цитиран пасаж открехва завесата на недостъпното за скверните ни очи дело на Христос, в небесната Скиния.

Следва продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.