СРЕЩА ВМРО и РОД

СРЕЩА ВМРО и РОД

СРЕЩА ВМРО и РОД

Уважаеми членове и симпатизанти на РОД, скъпи приятели,

В последните седмици забелязваме с удовлетворение началото на съществени промени в обществените нагласи по отношение на Закона за социалните услуги. Нашите усилия започват да дават резултат, който развенча необоснованите упреци и обвинения от страна на бившите ни съмишленици.

През изминалите седмици, след Общото събрание във Велико Търново, РОД успя да увеличи чувствително своята членска маса и кръга на симпатизанти, да разшири своята социална база. Върви процес на укрепване на сдружението и превръщането му във влиятелен фактор в обществения живот, в центъра и по места. РОД успя да излезе от медийното затъмнение, да привлече вниманието на медиите. РОД звучи все по-авторитетно и по-уверено. Доказахме на практика, че избраният път е правилен.

Продължаваме да развиваме своите отношения с политическите партии. След местните избори, проведохме втори кръг срещи с техни представители. По реда на провеждането, това бяха, както следва: ПП„Възраждане“, ПП„ВМРО“,ПП „АТАКА“, “БСП“ и ПП„НФСБ“. Срещите бяха много полезни. Постигнахме своите цели – беше положено началото на полезни и прагматични отношения с повечето политически партии, както в парламента, така и извън него, на основата на взаимното уважение и прагматизъм. Не успяхме да установим контакти единствено с онези партии, които игнорираха нашите покани за диалог.

На срещите РОД отстояваше следните основни позиции:

1. Пълна отмяна на ЗСУ
2. Внасяне на запитване в Конституционния съд за съответствието на ЗСУ на Конституцията на Република България.
3. Поставяне началото на дългосрочно сътрудничество на РОД с политическите партии за провеждане на силни про-семейни политики и борба срещу прокарването на ранно сексуално образование и джендър идеология в обществото.

През периода бяха постигнати значителни практически резултати.

• На 06.11.2019 ПП „Атака“ внесе законопроект за отмяна на ЗСУ, което предстои да бъде разгледано в кратък срок от Народното Събрание. Допълнително в НС бе внесено становище на РОД в подкрепа на законопроекта за отмяна на ЗСУ.

• Установихме добри контакти с български вероизповедания, пред които разяснихме своята позиция. Две от тях в последствие излязоха със свои становища срещу ЗСУ.

• Започнахме подготовка за създаване на международна неправителствена организация в подкрепа на семейството и традиционните семейни ценности. Установихме контакти с партньори в чужбина, най-вече в ЕС-28.

• Проведохме широка разяснителна кампания в София и по места, относно същността и недостатъците на ЗСУ. Включихме се успешно в разяснителната кампания на други родителски организации. Нашите експерти публикуваха голям брой статии и становище по различни аспекти на ЗСУ, които могат да бъдат намерени на страницата на сдружението в ИНТЕРНЕТ.

В следващите дни предстоят партийни инициативи, за които допринесоха активната позиция и дейността на РОД:

1. Внасяне в следващите дни на предложение за отлагане на ЗСУ с цел осъществяване на широко обществено обсъждане на законодателството за социалната помощ.
2. Започване на процедура за внасяне в Конституционния съд на запитване за съответствие на ЗСУ на Конституцията като междувременно ще поискат НС да отложи влизането в сила на закона.

Повече подробности ще получите в четвъртък, 05.12.2019, в нашето предаване на живо от 19:00 часа с участието на членове на УС/РОД, организатори на РОД за София и наши симпатизанти и поддръжници.

Уважаеми членове и съмишленици,
ПЪЛНА отмяна на ЗСУ е единственото решение на ситуацията. И това е само началото на цялостен преглед на законовата уредба за социална помощ на социално уязвимите групи. ЗСУ не може да бъде „подлепван“ или „подшиван“, защото е противозаконен. Той противоречи на Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Харта на основните свободи в ЕС, Международния пакт за социалните, икономическите и културните права и подкопава традиционното семейство и многовековните български семейни традиции. Но на мястото на ЗСУ трябва да бъде въведен принципно друг режим на регулация на проблемите на хората с увреждания, в т.ч. и на деца с увреждания. И РОД започна работа по такова законодателство.

Считаме, че за толкова кратък период от време, успяхме да създадем, укрепим и развием своето сдружение, с дружните усилия на хиляди наши симпатизанти. Ще продължим да работим активно за укрепване на традиционното българско семейство, изградено с любов и взаимност между родители и деца, осъзнавайки неговата роля като най-важна градивна единица на всяко здраво общество и децата като наше бъдеще.

УС на сдружение РОД
04.12.2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.