Влез в Божията история

Влез в Божията история

01.02.2020 Off By Evangelsko.info

/проповед/

Днес
започваме една серия, в която ще говорим за централното място на Исус в
нашия живот. Ще говорим на темите каква е нашата идентичност, нашето
поклонение, нашата общност, нашата мисия и за Божията слава. Това са 5
теми, това ще правим до края на август.

Днес
искам да разгледаме идеята, че всеки от нас има идентичност – добра или
лоша, правилна или неправилна и тя определя